Oficiálny predajca
Záručný a pozáručný servis
Rýchle doručenie
Vrátenie tovaru do 30 dní
Odborné poradenstvo

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru do 30 kalendárnych dní

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. V prípade, ak je tovar kompletný vrátane pôvodného obalu, nepoškodený a nenesie známky používania, predlžuje predávajúci vyššie uvedenú lehotu 14 dní na vrátenie tovaru na 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

30 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Tovar musí byť predávajúcemu doručený najneskôr na 30. deň odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenej tretej osoby s výnimkou dopravcu.

Tovar je potrebné zaslať späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru spolu s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar:

  • kompletný, tzn. vrátane kompletnej dokumentácie (faktúra, návod, záručný list, medzinárodný záručná knižka, štítok hodín, nálepky – ak sú súčasťou balenia)
  • tovar musí byť doručený v originálnom balení Vostok Europe.

Balík pošlite na adresu:

NEONUS, s. r. o.
Miestneho priemyslu 1247
029 01 Námestovo 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

  • neposielajte tovar na dobierku. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá, čiže zásielka sa Vám vráti späť.
  • odporúčame zásielku bezpečne zabaliť a poistiť. Nie sme zodpovední za prípadnú stratu, či iné poškodenie tovaru počas prepravy neopísané v popise zásielky.
  • o prijatí hodiniek zákazníka informujeme

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0948 112 256 alebo e-mailom info@vostokwatches.sk

Všeobecné obchodné podmienky nájdete tu.