Oficiálny predajca
Záručný a pozáručný servis
Rýchle doručenie
Vrátenie tovaru do 30 dní
Odborné poradenstvo

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru do 30 kalendárnych dní

Kupujúci má právo na vrátenie tovaru do 14 kalendárnych dní.  V prípade, ak je tovar kompletný vrátane pôvodného obalu, nepoškodený a nenesie známky používania, predlžuje predávajúci vyššie uvedenú lehotu 14 dní na vrátenie tovaru na 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

30 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru začne plynúť odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru. Tovar musí byť predávajúcemu doručený najneskôr na 30. deň odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Tovar je potrebné zaslať späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru spolu s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar:

  • kompletný, tzn. vrátane kompletnej dokumentácie (faktúra, návod, záručný list, medzinárodný záručná knižka, štítok hodín, nálepky – ak sú súčasťou balenia)
  • tovar musí byť doručený v originálnom balení Vostok Europe.

Balík pošlite na adresu:

NEONUS, s. r. o.
Miestneho priemyslu 1247
029 01 Námestovo 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru a  oznámenia o odstúpení od zmluvy a od doručenia vráteného tovaru vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

  • neposielajte tovar na dobierku. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá, čiže zásielka sa Vám vráti späť.
  • odporúčame zásielku bezpečne zabaliť a poistiť. Nie sme zodpovední za prípadnú stratu, či iné poškodenie tovaru počas prepravy neopísané v popise zásielky.
  • o prijatí hodiniek zákazníka informujeme

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0948 112 256 alebo e-mailom info@vostokwatches.sk

Všeobecné obchodné podmienky nájdete tu.