OFFICIAL SELLER The best Soviet technologies for modern watch design

x

Exluzívny servis iba pre Vás

Predlžená doba vrátenia

Autorizovaný a oficiálny predaj

Doručenie ZADARMO

Záruka hodiniek Vostok Europe

Na náramkové hodinky je poskytovaná záruka 24 mesiacov odo dňa predaja. Zákazník môže uplatniť svoje spotrebiteľské práva v súlade s platnou národnou legislatívou.
Záruka sa vzťahuje na výrobné vady ovplyvňujúce funkčnosť hodinového strojčeka. V prípade, že sa vyskytla na ňom nepredvídaná závada, máte nárok na bezplatnú opravu chybného výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie:

- starnutím,
- bežným opotrebovaním,
- vyblednutím farby pri nekovových náramkoch (koža, textil, silikón),
- poškodenie sklíčka,
- poškodenie vonkajšej lunety alebo púzdra,
- poškodenie kovového náramku,
- poškodenia spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním,
- poškodenie v dôsledku nedostatočnej starostlivosti,
- poškodenie spôsobené z nedbalosti alebo nehody,
- vady spôsobené neodbornými zásahmi,
- stykom s chemikáliami a magnetickým poľom,
- porušenie podmienok spôsobu používania, určených na záručnom liste,
- neoprávneným, svojvoľným zásahom užívateľa,
V prípade poškodenia hodiniek z vyššie uvedených poškodení, záruka nemusí byť uznaná! 

VODOTESNOSŤ uvádzaná na hodinkách sa vzťahuje výlučne len k samotným hodinkám, nevzťahuje sa však ku koženým remienkom, ktoré nie sú prispôsobené na styk s vodou.

DÔLEŽITÉ UPOZORNEIE

Predavajúci MONALI, s. r. o. objednávaný tovar zasiela kuriérskou službou Slovak Parcel Service s.r.o. alebo DHL Parcel Slovensko spol. s. r. o. a riadi sa obchodnými podmienkami doručovateľskej služby. Kompletné obchodné podmienky http://www.sps-sro.sk/sk/Vnutrostatna-preprava/Obchodne-podmienky.html, http://www.dhl.sk/content/dam/downloads/g0/express/shipping/terms_condiitions/international/terms_conditions_of_carriage_sk_sk_2016.pdf. Ak si príjemca tovar pri prevzatí neskontroluje firma / predavajúci MONALI, s. r. o. sa riadi Obchodnými podmienkami expresnej doručovateľskej služby Slovak Parcel Service, s. r. o. alebo DHL Parcel Slovensko spol. s. r. o.

Reklamácia sa neuzná bez predloženia vyplneného originálneho záručného listu!

Kvalita hodiniek bola preskúšaná. Ak sa však napriek tomu vyskytnú nepredvídateľné závady, na ktoré sa záruka vzťahuje, ako napríklad nefunkčnosť hodiniek, je potrebné hodinky spolu s originálom záručným listom, s fotokópiou faktúry a so stručnou charakteristikou závady k oprave zaslať k nám.
Zaslanie hodiniek na reklamáciu zabezpečuje predajca prostredníctvom kuriérskej služby SPS. Prepravu je možné objednať tak, že vypíšete  ,,reklamačný formulár“.
Náklady na prepravu balíku, ktorý bude zaslaný na reklamáciu hradí predajca Monali s. r. o. O tejto skutočnosti je potrebne informovať kuriéra pri odovzdaní balíčka!

Reklamačný formulár

Po zaslaní reklamačného formulára Vás budeme informovať o prijatí reklamačného formulára. V prípade, ak Vami uvedená závada nebude v rámci záruky - výmena remienka alebo sklíčka budete o cene výmeny informovaný. V prípade, ak bude poškodený strojček a toto poškodenie nebude v rámci záruky o cene Vás budeme informovať na základe vyjadrenia autorizovaného servisu pre značku Vostok Europe.


Po prijatí reklamačného formulára vyplníme za Vás ,,objednávku prepravy“ a do 24 hodín (v rámci pracovných dni) by Vás mal kuriér kontaktovať a balík vyzdvihne na adrese, ktorú ste uviedli v reklamačnom formulári.
Náklady na prepravu balíku, ktorý bude zaslaný na reklamáciu hradí predajca Monali s. r. o., o tejto skutočnosti je potrebne informovať kuriéra pri odovzdaní balíčka.

Tieto podmienky sa vzťahujú len pre zásielky v rámci Slovenskej republiky.

V reklamačnom formulári je potrebné podrobne uviesť závadu na hodinkách.

Mimozáručná oprava

Poskytujeme aj mimozáručnú oparvu hodiniek Vostok Europe. Zaslanie hodiniek na servis zabezpečuje predajca prostredníctvom kuriérskej služby SPS. Prepravu je možné objednať tak, že vypíšete formulár na servis hodiniek (toto platí len pre zásielky v rámci Slovenskej republiky).

Formulár na servis hodiniek

Kompletné informácie reklamačného poriadku nájdete tu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0948 334 468 alebo e-mailom: info@vostokwatches.sk